Lombik - ivóvízről, tabuk nélkül! - Ólom a vízben?! Vízvizsgálat - tanácsadás - megoldás egy helyen.

kapcsolat
legjobb megoldás
kapcsolat
KAPCSOLAT
Tel: 1-2124157
KEZDŐLAP
laboratórium
VÍZTISZTÍTÓK
Tartalomhoz ugrás

A munkahelyi ivóvíz minőségéről, a döntés előkészítés fontosságáról

Ólom a vízben?! Vízvizsgálat - tanácsadás - megoldás egy helyen.
Közzététel szerző: itt egészség · 1 Szeptember 2021
Tags: munkahelyivízminőség
Örvendetes tendencia, hogy a döntéshozók számára az egészséges ivóvíz biztosítása kapcsán a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele is egyre fontosabb.
Egyre több munkahelyen találkozunk hálózati-ivóvíz tisztító megoldásokkal, de sajnos, a nem megfelelő döntés előkészítésből adódóan egyre több az üzemeltetési- és vízminőségi probléma is.

Az, hogy egy adott helyen az egészséges ivóvíz biztosítása hogyan oldható meg optimálisan (környezetkímélő, gazdaságos, kényelmes és fenntartható módon), számos paramétertől függ.
Ha a vezetékes víz érzékszervi tulajdonságai nem kielégítőek, ha valamilyen másodlagos szennyezőt is tartalmaz a vezetékes víz vagy  extra szolgáltatásokra is szükség van (hűtés, szénsav-adagolás, azonnali forró víz) kézenfekvő megoldás a hálózati-víz adagoló  és/vagy víztisztító alkalmazása.

Mérési eredmények is alátámasztják azt a tényt, hogy a kívülről exkluzív kivitelű adagolók, víztisztítók „beltartalma” sokszor nem éri el a minimálisan elvárható minőségi színvonalat sem. Jó esetben csak nem javít, de sokszor pont az adagoló ront a vezetékes víz tulajdonságain. Hiába javulnak a vezetékes víz érzékszervi tulajdonságai (íz, hőmérséklet, szénsav tartalom) , ha közben a víz minősége kémiai, bakteriológiai szempontból romlik, akár egészségre káros mértékben is.
Magyarországon a vízadagolókra vonatkozó forgalmazási (engedélyeztetési) szabályozásnak jelenleg még nem része a vízminőség javításának ellenőrzésére irányuló vizsgálat, csak "ivóvíz biztonsági szempontból" kell megfelelnie a készülékeknek [1].

A munkahelyi vízminőség-ellenőrzések kapcsán tapasztalt problémák rámutatnak egy fontos döntési szempontra.
A hálózati-víz adagolók, víztisztítók kiválasztásánál nem csupán az a lényeg, hogy milyen ízű és hőmérsékletű vizet szolgáltat, mennyi helyet foglal, hogyan néz ki, mennyibe kerül stb... a választásnál a minimum szempont az, hogy a vezetékes víz minősége kémiai és/vagy bakteriológiai szempontból az adagolót követően ne romoljon (erre vízminőségi garanciát kell kérni az adagoló telepítőjétől, üzemeltetőjétől).
Vezetékes vizeink optimális összetételűek, a vízfeladás helyén megfelelnek az ivóvízre vonatkozó követelményeknek. A vízvezetékek, szerelvények állapota és az alkalmazott fertőtlenítőszer miatt viszont a hálózatban a vízminőség szükségszerűen változik (másodlagos szennyezők  miatt romlik).
A fogyasztóhelyen mérhető szennyezők ismerete ezért alapvető fontosságú a jó döntés előkészítéséhez. A vízadagolóból vételezhető víz jó íze az esetek többségében hamis biztonság érzetet kelthet, ha a potenciális szennyezőkről nincsen ismeret, és azok eltávolítására a vízadagolóban használt víztisztító nem alkalmas. A kémiai és mikrobiológiai szennyezők többsége nem jár együtt érzékszervi tulajdonság romlással, így gyakran előfordul, hogy finom, ugyanakkor pl. ólomszennyezett vizet isznak a dolgozók a hálózati-víz adagolókból.

Amennyiben hálózati vízadagolóval vagy víztisztítóval biztosítják az ivóvizet, a döntés előkészítés legfontosabb információja a vezetékes víz potenciális másodlagos szennyezőinek ismerete.
Ezt követően fontos meggyőződni arról, hogy az alkalmazandó megoldás megfelelő-e az adott minőségű vezetékes víz kezelésére. Ehhez szükséges a vízadagoló ivóvíz biztonsági engedélye a mellékleteivel együtt, ami a vizsgálólaboratóriumi eredményeken kívül tartalmazza a benne alkalmazott víztisztító biztonságos és megbízható működtetésének feltételeit is.
Abban az esetben, ha a vezetékes ivóvíz az épület kora alapján ólomszennyezett lehet, prioritás, hogy az adagolóban alkalmazott víztisztító -NNK vizsgálattal is igazoltan!- ólomra tanúsított legyen (ez a dokumentum nem azonos az ivóvíz biztonsági engedélyt megelőző vizsgálati jegyzőkönyvvel, az ugyanis csak abból a szempontból vizsgálja a vízadagolókat, hogy az adagolás eredményeként nem kell-e káros folyamatokkal számolni [1]).
Ha az ólomszennyezés lehetősége fennáll, az adagoló szállítójától, üzemeltetőjétől olyan vízkezelő megoldást kell kérni, ami hatósági szakvéleménnyel alátámasztva is biztosítja a 100%-os ólom eltávolítást [2].

A biztonságérzeten túl ez a megoldás anyagi előnnyel is jár: ha a vízadagolót tanúsított szűrőbetéttel [3] szerelik, nem szükséges elvégezni havi rendszerességgel azokat a vízkémiai ellenőrző vizsgálatokat, amelyek a dolgozókat tájékoztatják az adagolóból vételezhető ivóvíz minőségéről; elegendő a szűrőbetét vizsgálati jegyzőkönyveire hivatkozni (és azt közzétenni).

Laboratóriumunk több évtizedes szakmai tapasztalattal áll rendelkezésre a tiszta, egészséges ivóvíz biztosításának bármely fázisához kapcsolódó tanácsadással, vízvizsgálatokkal. A vizsgálati pontok kijelölésétől a laborvizsgálatokon át az optimális megoldások megtalálásáig.

Nem mindegy, hogy milyen áron és minek az árán biztosítható a dolgozók számára az egészséges ivóvíz! Segítünk az optimális „vízportfólió” kialakításában.

Azari Katalin
vegyészmérnök (1990BME), ivóvíz tanácsadó
Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium
labor[at]vizkemia.hu
30-2314755 / 1-2124157 / 1-2148937


[1] "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ ...az 5. számú melléklet I. pont D) és E) alpontjában felsorolt... hálózativíz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló kisberendezéseket vízbiztonsági szempontból engedélyezi.
Az engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését, ennek eredménye alapján dönt az engedély megadásáról." eljárásrend [pdf]

[2] Azokra a vízadagolókra, melyekben olyan víztisztító van, ami NNK ivóvíz biztonsági engedéllyel és ólom tanúsítási vizsgálati jegyzőkönyvekkel rendelkezik, nem szükséges külön NNK ivóvíz biztonsági engedély abban az esetben, ha a vezetékes ivóvíz kémiai szűrésére csak a minősített szűrőbetétet használják és a vízadagoló - a szerkezeti anyagaira vonatkozóan - rendelkezik ivóvíz biztonsági engedéllyel. A Doulton Ultracarb engedélyei: BP/FNEF-TKI/09320-2/2018 (háztartási alkalmazás) , 37686-6/2021/KTEF (munkahelyi, közösségi, háztartási, ólomra is tanúsított)

[3] Az adagolókba szerelhető szűrőbetétek között a Doulton Ultracarb már rendelkezik NNK vizsgálati eredményekre alapozott szakvéleménnyel, melynek alapján kiadott forgalmazási engedély az „ólom eltávolítására is alkalmas” tanúsítást tartalmazza, munkahelyi, közösségi felhasználásban is. NNK szakvélemény száma: 39438-1/2021/LAB.
további információk
vízvizsgálat

Szakmai tartalom: Azari Katalin vegyészmérnök, ivóvíz tanácsadó


Tanúsítványok, vizsgálati eredmények, forgalmazási engedély [pdf letölthető formában]
Vissza a tartalomhoz